Du är här

Skapa förutsättningar för mer grundvatten på Gotland

Skapa förutsättningar för mer grundvatten på Gotland

Inlämningsdatum: 2022-06-20 |

Samhällsbyggande handlar om att finna lösningar på problem inom hela samhället. Det är en kombination av teknik, juridik, ekonomi och miljö utan inbördes ordning. Samhällsbyggande handlar om att i alla delar från planering till kollektivtrafik finna lösningar som gynnar människors vardag. I boende, utbildning, vård, fritid, omsorg, handel, trafik och långsiktigt hållbar miljö. Det vi skapar på marken skapar förutsättningar för det samhälle vi vill leva i. Där boende, arbete/skola och fritid funkar. Då handlar det från politikens sida att skapa förutsättningar genom långsiktighet i planeringen och omstrukturering över tid.

En central del i denna planering är vattenfrågan. Utan vatten inget liv. Både i form av dricksvatten och renat vatten har Gotland utmaningar. Arbetet med att säkra dricksvatten måste fortgå och hot mot yt- och grundvattenkällor behöver stärkas. Detta förefaller emellanåt vara kontroversiellt.

Vatten till lantbruket är - som vi såg av sommaren 2018 - en viktigt fråga ut civilförsvarssynpunkt. Att säkra tillgången till vatten för gröda och kreatur är central. Därför bör vi initiera en utredning för att undersöka förutsättningarna för att flytta reningsverket vid Hällarna in på ön - för att möjliggöra utsläpp av renat vatten i recipienter som möjliggör återfiltrering i grundvattnet.

Yrkande:
  • att Regionstyrelsen ges i uppdrag att initiera en flytt av recipienten för reningsverket i Visby in på ön för att återvinna renat vatten
  • att Regionstyrelsen ges i uppdrag att initiera en utredning om att flytta reningsverket i Visby in på ön för att frigöra mer yta för byggande i Visby.

Visby 20 juni 2022
För Liberalerna Gotland

Claes Nysell
Mats-Ola Rödén
Aina Mattson