Du är här

Skapa förutsättningar för enklare regelverk på Gotland

Skapa förutsättningar för enklare regelverk på Gotland

Inlämningsdatum: 2022-06-20 |

Utgångspunkten för oss som liberaler är värnandet om människors makt över sin egen situation och möjlighet att skapa sin egen framtid. En liberal politik för hela Sverige - inklusive Gotland - strävar efter att skapa förutsättningar för de som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden eller i mindre tätort att kunna göra det. Vi ska ta vara på de unika förutsättningar för individers utvecklingskraft och företags konkurrenskraft som finns. Du ska kunna bo och verka där du vill, om du vill. Digitaliseringen gör att fler har denna möjlighet och vi ser att alltfler lämnar storstäderna. Gotland har idag fler bofasta invånare än någonsin.

Liberalerna vill att all utvecklingskraft, tillväxtpotential och alla sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara. Det är företagande och ekonomisk utveckling som är grunden för vårt välstånd. Därför måste människor och företag över hela ön ges möjligheter att växa och utvecklas. En inte oviktig del i detta är det formella umgänget med Region Gotland. Liberalerna vill inrätta en anmäl-en-bestämmelse-funktion om onödig byråkrati.

Därför ska Region Gotland införa en ”anmäl orimliga bestämmelser”-funktion , och ge denna funktion en strukturerad process i styrsystemet. Inte minst inom Miljö- och byggnadsnämndens område vore det önskvärt. Det ska vara lätt att anmäla svårtolkade eller orimliga föreskrifter som borde göras mer lättförståeliga eller tas bort.

Yrkande:
  • att Regionstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en anmäl-en-bestämmelse-funktion om onödig byråkrati.

Visby 20 juni 2022
För Liberalerna Gotland

Claes Nysell
Mats-Ola Rödén
Aina Mattson