Du är här

Skapa förutsättningar för delaktighet i kulturpolitiken på Gotland

Skapa förutsättningar för delaktighet i kulturpolitiken på Gotland

Inlämningsdatum: 2022-06-20 |

En av den liberala demokratiska statens viktigaste uppgifter är att värna om det fria ordet.

Men det räcker inte med att bara tillåta och försvara yttrandefrihet. Liberala politiker ser också som sin uppgift att medborgarna tränas i, och uppmuntras, att utnyttja sin yttrandefrihet. Det behövs för att varje dag återerövra demokratin.

Det mest grundläggande är naturligtvis grundläggande utbildning, men därifrån så måste alla också få möjlighet att träna sig i att uttrycka sig. Uttrycksmedlen för att utnyttja sin yttrandefrihet varierar. Men nästan alla uttrycksformer går tillbaka till någon av konstarternas former. Då behövs också tillgång till arenor för dessa uttryck.

Kulturpolitiken den enda politiska disciplinen som främjar utnyttjandet av yttrandefriheten, alla andra grenar syftar på sin höjd till att förhindra begränsningar. Därför hänger demokratisynen intimt ihop med hur politiker ser på kulturen, och med vilken kulturpolitik de avser att föra.

Delaktighet är en viktig del av Liberalerna Gotlands kulturpolitik. Begreppet relaterar till jämlik tillgång till kultur och till rätten att ha inflytande över Region Gotlands kulturutbud. Samtidigt är det viktigt att konstnärlig kvalitet och professionalism inte tillåts krocka med med delaktighetsmålet. I Stockholm hade man på sjuttio- och åttiotalet ett system där det lokala föreningslivet fick en inte oanselig del av stadens kulturbudget att gemensam besluta om. Ett antal kulturvetare var anställda för att stötta föreningslivets administration och beslut. Systemet kallades ‘Kulturkommittéer’, ett inte så upphetsande namn men det fungerade.

Liberalerna Gotland vill att liknande kulturkommittéer bildas i de olika serviceområdena, och att kulturkonsulenterna ges i uppdrag att stötta dessa kommittéer.

Yrkande:
  • att beslut om kulturmedel till viss del decentraliseras till föreningsdrivna kulturkommittéer i serviceområdena. Kulturkonsulenterna ges i uppdrag att stötta dessa kulturkommittéer.

Visby 20 juni 2022
För Liberalerna Gotland

Claes Nysell
Mats-Ola Rödén
Aina Mattson