Du är här

Skapa förutsättningar för friare gotländska kommunala skolor

Skapa förutsättningar för friare gotländska kommunala skolor

Inlämningsdatum: 2022-06-20 |

Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är biljetten till ett liv som man styr över själv.

Skolorna på Gotland måste ges bästa möjliga förutsättningar för att leverera god undervisning till samtliga barn och elever. I det arbetet är en utveckling även av själva skolorganisationen nödvändig.

Det finns många utmaningar framåt i den gotländska förskolan och grundskolan som behöver lösas. Bland annat lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser, eftersatt byggnadsunderhåll för att nämna några av de viktigaste.

För att på bästa sätt möta de utmaningarna är det viktigt att skolorna vi har på Gotland ska vara både pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga, samt att både lärmiljö och fysisk miljö är den bästa möjliga. Skolorganisationen för förskolan och grundskolan på Gotland behöver därför utvecklas för att möta de utmaningar som vi står inför och ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar att klara skolan.

Liberalerna vill stimulera till kreativitet och nytänkande även inom den administrativa delen av skolorganisationen. Vi tror att en större frihetsgrad för professionen – mindre lokalpolitisk detaljstyrning – främjar hela organisationens kreativa förmåga. Vi ser också att detta måste vara möjligt även inom ramen för kommunal verksamhet, inte bara som privata friskolor. Vi vill därför utvärdera intraprenadformen genom fullskaleförsök för två skolområden.

Yrkande:
  • Minst två skolområden ska vara kommunala självförvaltningsorgan, även kallat intraprenader/kommunala friskolor.

Visby 20 juni 2022
För Liberalerna Gotland

Claes Nysell
Mats-Ola Rödén
Aina Mattson