Du är här

Anläggande av minnesmärke för veteraner som gjort fredstjänst utomlands för statens räkning

Anläggande av minnesmärke för veteraner som gjort fredstjänst utomlands för statens räkning

Inlämningsdatum: 2019-02-25 | Handläggning

Sedan 2011 hedras de veteraner som för statliga civila och militära myndigheter gjort utlandstjänst i fredens namn. Veterandagen, som har statsceremoniell status, firas den 29 maj varje år. På ett 20-tal orter runt om i Sverige har det anlagts minnesmärken för våra veteraner.

Nedan en bild från Sundsvall. Minnesstenen invigd 2017
[https://www.sverigesveteranforbund.se/files/62993493a591c13dc11f77a26c96...)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) har erbjudit sig att vara huvudman för ett minnesmonument i Visby, och har framfört särskilt önskemål om att det skall ligga i anslutning till Almedalen. En placering i Almedalen är också klok ur underhållsperspektiv, då skötsel inte förväntas generera extra kostnader utöver Almedalens befintliga kostnader. Har regionen inte ekonomiskt utrymme för att anlägga monumentet kan SVF lösa finansiering.

På denna adress kan man läsa mer om de olika minnesmärkena runt om i landet: http://www.sverigesveteranforbund.se/forbundet/minnesmarken-och-monument

Yrkande:
  • Att Region Gotland snarast inleder arbetet med att anlägga ett veteranmonument i Almedalsområdet
  • Att Region Gotland samarbetar med SVF-Gotland i detta ärende

Claes Nysell, Liberalerna