Du är här

Förnyelsebara bränslen i regionens fordon och transporter. Uppdaterad drivmedelsstrategi för Region Gotland

Förnyelsebara bränslen i regionens fordon och transporter. Uppdaterad drivmedelsstrategi för Region Gotland

Inlämningsdatum: 2019-02-25 | Handläggning

Region Gotlands Biogasstrategi gäller till och med 2019, och omfattar alla nämnder och förvaltningar, vilket innebär att i första hand skall biogas användas i regionens fordon. På Gotland finns det i dag god tillgång till komprimerad biogas (CNG), som dessutom är lokalproducerad.

Tyvärr finns inte alla fordonstyper som behövs i utförande för CNG. Framför allt tunga fordon och entreprenadmaskiner saknas i utbudet. Tyvärr har också utbudet av nya personbilar anpassade för CNG minskat. I dag är det svårt att hitta en ny taxibil (särskild kollektivtrafik) som uppfyller regionens krav på gasdrift och som passar in i kravspecifikationen avseende mått på bilen.

På marknaden finns det i dag flera andra förnyelsebara fordonsbränslen, till exempel HVO100 och RME (FAME). HVO100 går utmärkt att använda i de flesta nyare dieselmotorer. RME fungerar i många tyngre fordon och anläggningsmaskiner. Både HVO100 och RME är bränslen som är tillgängliga i dag på Gotland. Det förekommer många myter och gamla föreställningar om ”biodiesel”, vill man uppdatera sig kan man googla, eller besöka till exempel denna sida: www.energifabriken.se Det finns också andra typer av förnyelsebara bränslen.

För att vi skall klara omställningen till förnyelsebara bränslen behövs det en drivmedelsstrategi som tar hänsyn till att många typer av transport- eller entreprenadarbeten inte kan utföras med biogasdrivna fordon.

Då många fordon (även biogasfordon) kan köras på petroleumprodukter kan det vara lämpligt att i upphandlingskrav ha med transparens och kontroll av drivmedelsfakturor.

Yrkande:
  • Att Region Gotland tar fram en drivmedelsstrategi som styr mot förnyelsebara bränslen när biogas inte kan användas i regionens egna fordon
  • Att Region Gotland ställer krav på förnyelsebara bränslen där så är möjligt, vid upphandling av transport- och entreprenadarbeten

Claes Nysell, Liberalerna