Du är här

Laddplatser för elektriska bilar

Laddplatser för elektriska bilar

Inlämningsdatum: 2016-11-21 | Handläggning

'Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor'. Det är ett av våra visionsmål för år 2025.

Nationellt har vi målet att persontransporter med bilar, skall ske utan koldioxidutsläpp år 2030. Det finns i dag två huvudsakliga tekniker för att vi skall nå målen, vilka är biogas och elektriskt drivna fordon. Det finns inga motsättningar mellan dessa två tekniker, båda behövs.

För att underlätta och stimulera till ett ökat användande av elektriska fordon behövs det tillgängliga laddplatser både vid hemmet, arbetsplatsen och på serviceorterna.

Yrkande:
  • Regionen skapar förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på regionens parkeringsplatser.

Claes Nysell (L)