Du är här

Namnändring av avdelning inom Tekniska nämndens verksamhetsområde

Namnändring av avdelning inom Tekniska nämndens verksamhetsområde

Inlämningsdatum: 2017-11-20 | Handläggning

Utifrån hur jag blev bemött på senaste regionfullmäktige på mitt yrkande om att ändra från mark och stadsmiljö till mark och landsbygds/stadsmiljö i Tekniska Nämndens investeringsbudget yrkar jag att Tekniska Nämnden ändrar namnet på sin avdelning Mark och stadsmiljö till Mark och landsbygds/stadsmiljö

Yrkande:
  • att Tekniska Nämnden ändrar namnet på sin avdelning Mark och stadsmiljö till Mark och landsbygds/stadsmiljö

Frans Brozén