Du är här

Gör en strategi för anläggningar inom idrotten först

Gör en strategi för anläggningar inom idrotten först

Inlämningsdatum: 2017-12-17 |

Vi Liberaler tycker generellt att vi har för många strategier inom regionen, men nu anser vi att det är viktigare än annars

Nämligen en ny strategi för hela idrottens anläggningsbehov. Detta före att vi nu tar tag i enskild projektering av ny simhall och eventuellt ny ishall.

Redan i november 2014 (frågan har varit uppe tidigare, men lagts på is)motionerade dåvarande Folkpartiet om en ny simhall.Vi ansåg då, att på grund av regionens ansträngda ekonomi, bör denna projekteras först 2018 .Genast flyttade majoriteten majoriteten denna fråga till 2020.Nu kommer den tillbaka ,som om majoriteten som kläckt denna viktiga idé, och vill starta projektering redan 2018.

Det är bra att vår motion ursprungsförslag kommer upp på bordet , men nu har tiden gått och vi Liberaler har väntat och funderat. Varför så bråttom just nu ?Nu när behoven ökat för olika anläggningar av olika slag: Vi vill se mer av helheten än lösryckta insatser för att underhållet varit eftersatt under många år.

Vi anser att först bör en total strategi för alla anläggningar tas fram,i nära dialog med dem som bäst känner till problemen - nämligen idrottens företrädare.

Yrkande:
  • Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram en strategi för idrottens behov av anläggningar ,båda egna och och föreningsägda/drivna. Därefter görs en projektering, under 2018, för att på bästa sätt prioritera nyinvesteringar och renoveringar.

Liberalerna

Ulf Klasson
Lena Grund
Frans Brozén
Claes Nysell