Du är här

Skapa ett patienthotell, alternativt ordna ett antal patient/anhöriglägenheter

Skapa ett patienthotell, alternativt ordna ett antal patient/anhöriglägenheter

Inlämningsdatum: 2018-06-18 | Handläggning

Det tillhör framtidens sjukvård att ha ett patienthotell. Patienthotellet bör vara beläget nära sjukhusområdet och vara en integrerad del av vårt sjukhus. Hotellboendet skulle innebära bra service för anhöriga och vissa patienter vid behov. Intäktsmöjligheter kan finnas, besparingar kan göras, servicenivån i vården kan öka. Ett patienthotell kan fungera som en del av vården och utgöra både en del av en modern organisation och en avlastning för vårdavdelningarna.

Partners, syskon och annan anhörig till nyblivna mammor kan bo här, då det är begränsade möjligheter på lasarettet för dem att övernatta. De nyblivna föräldrarna kan bo kvar på sjukhusområdet en eller flera extra nätter efter förlossningen, om detta skulle önskas.

Liberalerna vill att man undersöker möjligheterna och formen för ett patienthotell. Att beakta är att en patienthotellplats kostar bara hälften så mycket per dygn som en vårdplats på sjukhuset och bara en fjärdedel av en plats på förlossningsavdelningen för den som vill stanna nära sjukhuset efter förlossningen. Exempel finns på sådana beräkningar från andra patienthotell t ex i Gävle. Med hotellets hjälp kan man frigöra vårdplatser som kan användas för att öka operationsverksamheten och korta vårdköer. Det blir också lättare att undvika överbeläggningar på vårdavdelningarna. Vårdtiderna på sjukhusen blir allt kortare, framförallt inom kirurgin och det är nödvändigt att anpassa verksamheten efter den utvecklingen.

Hotellet ska erbjuda en lugn, trygg och avslappnande miljö, ha några rum som är handikappanpassade och allergisanerade. Rummen bör ha hotellstandard och vara utrustade med trygghetslarm. Både enkelrum och dubbelboende. Övrig vårdanpassning sker efter bestämd verksamhetsinriktning.

Restaurang och café kan nås på lasarettet.

Hotellet kan tas fram i dialog med medarbetare inom vården t ex barnmorskorna. Det finns många goda exempel att inspireras av i landet. Regeringen har i vissa andra fall tillfört stimulansmedel, som stått för en stor del av finansieringen vid etablering av ett patienthotell.

Patienthotell betraktas som en bra verksamhet. För både personal, patienter och anhöriga.

Yrkande:
  • Att utredning görs för att utröna praktiska och ekonomiska förutsättningar för att ordna ett patienthotell med olika möjligheter vid överbeläggningar, för nyblivna föräldrar, för anhöriga till nyblivna mammor och för andra patienter som kan skrivas ut fr lasarettet men vill känna trygghet nära lasarettet i några dagar.
    Om möjligt etablera en uppstartsform av dylikt boende i begränsad omfattning men med möjligheter till utvidgning, om framtidens sjukvård skulle visa större behov av ett patienthotell som komplement till lasarettet.

Lena Grund