Du är här

Stärk den gotländska landsbygden och Visby genom klok kontorslokalstrategi!

Stärk den gotländska landsbygden och Visby genom klok kontorslokalstrategi!

Inlämningsdatum: 2018-06-18 | Handläggning

På Gotland brottas vi med frågor om hur vi skall få landsbygden och våra serviceorter att blomstra. Samtidigt vill vi att staten skall utlokalisera verksamheter till Gotland. En möjliggörare för dessa två ambitioner är att regionen flyttar egen verksamhet till våra serviceorter.

Regionens kontorslokaler på Visborg är hyrda (kostnad ca 35 miljoner kronor per år). Hyresavtalet löper ut under 2024. Om vi startar en process i dag, hinner vi under ordnade former låta kloka förvaltningschefer och politiker se över vilken eller vilka delar av verksamheterna som lika bra, eller bättre, kan skötas från en serviceort.

Samtidigt skapar vi underlag för samhällsservice utan konstlade åtgärder på landsbygden.

En bonus är att det blir lediga lokaler centralt i Visby för både statliga verksamheter och övriga som ser på alternativ till Stockholm.

Yrkande:
  • Regionstyrelsen uppdras att planera för en försörjningsstrategi av kontorslokaler som skapar långsiktig hållbarhet för Gotland genom utlokalisering av verksamhet från Visby.

Liberalerna på Gotland

Johan Thomasson
Ulf Klasson
Lena Grund
Claes Nysell