Du är här

Förbättra styrning och ledning av den gotländska sjukvården

Förbättra styrning och ledning av den gotländska sjukvården

Inlämningsdatum: 2016-06-20 | Handläggning

Nuvarande styrning och ledning av sjukvården har stora brister
Sjukvårdens stora ekonomiska underskott och ledningens bristande kontroll av ekonomin fortsätter och det har satt hela Region Gotland i en mycket svår ekonomisk situation som tvingar alla delar av våra verksamheter till mycket kraftiga besparingar.

Vi i Borgerlig samverkan uppmärksammande tidigt att det fanns problem med styrningen och ledningen av den gotländska sjukvården. I den motion som vi lämnade in till Regionfullmäktige den 15 juni 2015 var vi tydliga med att det behövdes en granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Gotland har näst störst underskott per invånare av alla landsting i hela Sverige, trots att SKL:s analysgrupp var tydliga med att den budget som beslutades för 2016 var på rätt nivå i jämförelse med övriga landsting.

Vid revisorernas senaste granskning framfördes mycket allvarlig kritik avseende bristande styrning och ledning av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta förstärks ytterligare av de signaler som kommer från verksamheten och som beskriver en ledning med tillkortakommanden, otydligt ledarskap och avsaknad av klara beslutsmandat.

Med anledning av ovanstående yrkar vi härmed:
- att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och
kontrollen av Hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs.
- att en översyn avseende nuvarande matrisorganisation genomförs.
- att Hälso- och sjukvårdsnämnden skyndsamt får i uppdrag att redovisa en konkret handlingsplan med tydliga och tidsatta åtgärder samt förväntade resultat för att kunna hålla sig inom den av Regionfullmäktige beslutade budgeten.
- att uppdrag ges att utreda möjligheten att tillsätta en särskild styrelse (bestående av såväl politiker som profession) för ledningen av sjukhuset.

Visby 2016-06-20
Eva Nypelius (C) Simon Härenstam (M) Johan Thomasson (L)

Yrkande:
  • att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av Hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs.
  • att en översyn avseende nuvarande matrisorganisation genomförs
  • att Hälso- och sjukvårdsnämnden skyndsamt får i uppdrag att redovisa en konkret handlingsplan med tydliga och tidsatta åtgärder samt förväntade resultat för att kunna hålla sig inom den av Regionfullmäktige beslutade budgeten.
  • att uppdrag ges att utreda möjligheten att tillsätta en särskild styrelse (bestående av såväl politiker som profession) för ledningen av sjukhuset