Du är här

Motion (tillägg) om ny simhall

Motion (tillägg) om ny simhall

Inlämningsdatum: 2016-04-04 | Handläggning

Redan vid Regionfullmäktigemötet i juni 2015 beslöt RF följande;
Liberalernas motion 2014-11-28 § 144 Regionfullmäktiges beslut ”Motionen bifalls på så sätt att 1,5 miljoner kronor för utredning av ärendet avsätts i Regionstyrelsens investeringsbudget för år 2020”.

Nu verkar fler o fler vara klara över att investering av ett nytt bad behövs tidigare än 2020.

Framförallt nu när den rödgröna majoriteten i KFN har drivit igenom att inte öppna badet i Roma. Något som Liberalerna ser som ett ödesbeslut för badande och idrottande från en stor del av ön.

Liberalerna anser att vi inte kan och skall kosta på en totalrenovering i storlek om minst 60 miljoner kronor i Roma. Däremot med betydligt mindre insats rädda badet tills ett nytt badhus/simhall står färdigt efter ovan nämnd och beslutad utredning.

I de diskussioner som förts tills nu finns bara två alternativa placeringar i Visby, Gutavallen eller nära Arenahallen på Visborgsområdet. Nu vill vi föreslå att utredningen tar med en alternativ placering i Roma.

Roma ligger mer i mitten av Gotland än vad Visby gör. Det är ca 15 minuters resväg till Roma från Visby och en stor del av befolkningen som bor utanför Visby skulle få kortare restider. Dessutom finns bra kollektivtrafik, som vi hoppas kan bli bättre. Det kan inte vara svårare för Visbybor att åka till Roma, än vad det är för boende på stora delar av ön att åka till Visby.

Motiven är att:
- ersätta ett dåligt och underhållsmässigt misskött Romabad
- ge fler medborgare kortare resvägar
- troligen lägre kostnader för marken och därmed lägre byggkostnader
- ge möjlighet att anvisa kanske upp till 60-talet bostäder ovan gjord och ett nedsprängt garage vid Gutavallen.
- en reell satsning på landsbygden
- behålla övriga badanläggningar intakta
- kunna koppla ihop inomhusbad med en befintlig utomhusdel (Varplöse vattenpark)

Dessutom bör vi kunna pröva nya lösningar för finansiering av projektet, så att kostnaderna kan hållas ner och samtidigt flytta fram byggstarten. Vi vill få med en OPS lösning (Offentlig – Privat Samverkan) att ingå i utredningsuppdraget. Ett projekt där ett eller flera privata företag, genom offentlig upphandling uppdras att finansiera, bygga och driva simhallen/badet under längre tid. Kanske kan andra OPS-lösningar hittas, inte minst i kontakter med lokalsamhället i Roma. Kan t.ex. Härryda kommun i Västsverige, med 37000 invånare överväga OPS-lösning, så borde även vi kunna hantera ett nytt tänkande.

Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna att;
- utredning om nytt badhus/simhalls placering även inkluderar området nära Varplöse i Roma
- nya former för finansiering utreds så att byggnationen kan komma igång inom en treårsperiod utan att äventyra regionens ekonomi.

Klintehamn den 2 april 2016

Ulf Klasson, Liberalerna

Yrkande:
  • utredning om nytt badhus/simhalls placering även inkluderar området nära Varplöse i Roma
  • nya former för finansiering utreds så att byggnationen kan komma igång inom en treårsperiod utan att äventyra regionens ekonomi