Du är här

Återkalla överklagandet avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält

Återkalla överklagandet avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält

Inlämningsdatum: 2015-10-12 | Handläggning

Folkpartiet på Gotland kräver att regionstyrelsen återkallar överklagandet avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält.

Även om det kan finnas andra överklaganden är det viktigt att politiken på Gotland nu står upp för de försvarssatsningar som görs på ön. Det stridsvagnskompani som Folkpartiet framtvingade i försvarsbeslutet 2009 får snart sällskap av ett mekaniserat kompani. Folkpartiet på riksnivå går nu vidare med förslag om att även kustartilleri och tung kustrobot grupperas på ön. I ljuset av detta måste Gotland göra det man kan för att tillstånden på Tofta nu kommer på plats

Det svenska försvarets återkomst på Gotland är det enskilt viktigaste steget för ökad nationell säkerhet. Det stabiliserar även säkerhetsläget runt övriga Östersjön.

Folkpartiet yrkar att regionstyrelsen återkallar överklagandet avseendet miljötillstånd för Tofta skjutfält.

Visby 2015-10-09
Johan Thomasson
Amy Öberg
Ulf Klasson
Lena Grund

Yrkande:
  • att regionstyrelsen återkallar överklagandet avseendet miljötillstånd för Tofta skjutfält