Du är här

Motion om skapande av nytt utskott. Tillväxt- & Utvecklingsutskott ( TU )

Motion om skapande av nytt utskott. Tillväxt- & Utvecklingsutskott ( TU )

Inlämningsdatum: 2014-12-15 | Handläggning

Politiskt vill vi skapa en bättre plattform för att kunna göra Gotland till en av Sveriges bästa platser att driva företag på! Näringslivet måste få en bättre status i det regionala arbetet. Vi är övertygade att Vision 2025 med 65 000 gotlänningar endast kan uppnås genom att man i varje regionalt beslut prövar detta mot visionen. Bästa sättet att göra detta är att vi skapar en plattform för det arbetet. Av denna anledning vill Vi skapa ett Tillväxt och Utvecklingsutskott (TU) - direkt underställt Regionstyrelsen. Detta utskott tillsätts av Regionstyrelsen.
Representanter: Politiskt styre med fem politiker som fattar besluten. Fem eller sex adjungerande representanter från näringslivetex. Handeln, turismen, jordbruket, byggsektorn, kulturen. En näringslivsansvarig från Region Gotland och Länsstyrelsen.

Vi har under många år försökt att komma uppåt i företagsklimat och företagandet. Det är inget självändamål att ligga högt på listorna utan målet är en ökad tillväxt med fler arbetstillfällen och fler som bor på Gotland. Vi behöver ett nytt fokus och gemensamma ansträngningar som når längre än välvilliga ord och käcka pamfletter, (Smidiga Gotland, Raka spåret, Förenkla helt enkelt o s v).

Region Gotland behöver näringslivet för att vidga vyerna och förverkliga visionen för ön. Näringslivet ska sköta verkställigheten och marknaden men Region Gotland har en skyldighet att ordna förutsättningarna. Vi föreslår en lösning med fokus på näringslivet. Ett politiskt utskott som lyder direkt under Regionstyrelsen och som har ansvaret för Regionens tillväxt. TU skall ha ansvar för Region Gotlands näringslivsenhet, etableringsbyrå, Inspiration Gotland, regionala utvecklingsmedel och de frågor som berör dessa. Till TU skall representanter från det gotländska näringslivet adjungeras. TU skall pröva frågorna mot Vision 2025 och tillväxtmålen.

Med näringslivet som drivkraft och motor för öns utveckling ska relationer byggas, nätverk skapas och tillsammans med näringslivet ska framsteg kunna göras för att öns utveckling ska säkras. Såväl i politisk ledning som bland tjänstemännen måste attityderna bygga på viljan och förmågan att se möjligheterna ökas! Konkreta frågor skall behandlas gemensamt mellan näringslivet och Regionen Gotland, vare sig det handlar om ex. parkeringsregler i Visby, handel, planer för byggande i Roma eller en utvecklingsplan för hela ön. En plan som ger Gotland möjlighet att växa med näringslivet och näringslivet möjlighet att växa med Gotland.

Det skallvara politikens uppgift att
– Lyssna.
– Förenkla processerna.
– Följa vision 2025 för ett bättre näringslivsklimat på Gotland.
– Förbättra och öka tillgängligheten för företagare hos Region Gotlands tjänstemän.
– Ha rätt kompetens på rätt plats.
– Bygga ett långsiktigt förtroende med näringslivet på Gotland

Folkpartiet yrkar att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppgift att bilda ett TU (Tillväxt & Utvecklingsutskott) direkt underställt Regionstyrelsen, för att främja näringslivsutvecklingen på Gotland.

Johan Thomasson
Folkpartiet

Yrkande:
  • att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppgift att bilda ett TU (Tillväxt & Utvecklingsutskott) direkt underställt Regionstyrelsen, för att främja näringslivsutvecklingen på Gotland.