Du är här

Webbsändning av Regionfullmäktiges sammanträden

Webbsändning av Regionfullmäktiges sammanträden

Inlämningsdatum: 2015-04-27 | Handläggning

Regionfullmäktige är Gotlands folkvalda och högst beslutande församling. Det är därför av stor demokratisk vikt att medborgarna på ett enkelt sätt kan följa hur debatterna går i de frågor de tycker är viktiga och på så sätt ta del av vad deras politiker tycker och beslutar i kommunala och regionala frågor.

Många kommuner har redan infört webbsändningar av sina sammanträden med kommunfullmäktige. Tekniken kan också med fördel användas till andra evenemang som genomförs och gör då fler av Region Gotlands evenemang tillgängliga för alla. Redan idag webbsänds t ex de frukostmöten som arrangeras i Ljusgården.

Syftet med att sända regionfullmäktige på webben är att göra politiken mer tillgänglig för allmänheten och att öka insynen för medborgarna. Det går att titta på sändningarna i realtid men framförallt kan man ta del av sammanträdet i efterhand. Man kan också gå in och ta del av ett specifikt ärende utan att lyssna eller se hela sammanträdet.

Tekniken idag för installation som möjliggör webbsändningar frånregionfullmäktige är förhållandevis billig och webbsändningar medför förhoppningsvis ett större intresse från medborgarna samt mycket bättre möjligheter för många fler att ta del av vad deras folkvalda politiker debatterar och beslutar.

Därför yrkar vi:
att Regionfullmäktige utreder alternativ och förutsättningar för webbsändningar av Regionfullmäktiges sammanträden

Simon Härenstam (m)
Eva Nypelius (c)
Johan Thomasson (fp)

Yrkande:
  • att Regionfullmäktige utreder alternativ och förutsättningar för webbsändningar av Regionfullmäktiges sammanträden