Du är här

Inför särskilt yttrande för ej tjänstgörande ersättare i nämnder och styrelser

Inför särskilt yttrande för ej tjänstgörande ersättare i nämnder och styrelser

Inlämningsdatum: 2015-03-30 | Handläggning

I flera regioner, landsting och kommuner som exempelvis Region Uppsala, Västra Götalands Region, Stockholms läns landsting, Boden, Eslöv, Haninge, Karlskoga Nynäshamn, Orust, Sundbyberg, Värmdö och Östersund så tillämpas så kallat ersättaryttrande. I korthet innebär det att ersättare som inte tjänstgör kan få sin mening antecknat till protokollet. Detta kan vara ett instämmande i beslut eller en annan mening-uppfattning. Ersättaryttrandet ökar delaktigheten, intresset och är positivt för demokratin.

Ersättaryttrandet skall lämnas skriftligt vid sammanträdet och läggs, efter notering i paragraf, som bilaga till protokollet.

Vi yrkar att Regionfullmäktige beslutar att Region Gotland inför ersättaryttrande i samtliga nämnder och styrelser.

Visby 2015-03-30
Folkpartiet Liberalerna Gotland
Mats-Ola Rödén Johan Thomasson Amy Öberg
Ulf Klasson Lena Grund Frans Brozen

Yrkande:
  • att Regionfullmäktige beslutar att Region Gotland inför ersättaryttrande i samtliga nämnder och styrelser.