Du är här

Samma P-regler året runt

Samma P-regler året runt

Inlämningsdatum: 2015-03-02 | Handläggning

Världsarvsstaden Visby, ska med sin bevarade stadsbild och sin värdefulla bebyggelse leva som en nutida, betydande och fungerande stadskärna. En levande Innerstad har under åren varit en devis som de flesta kunnat ställa upp på. Att Innerstaden inte enbart blir ett museum är av stor vikt för besöksnäring och handel vilket i sin tur ger arbetstillfällen och intäkter för Region Gotland.

För att på kort sikt kunna stödja handel och näringsliv behövs kontinuitet och förutsättningar för medlemmarna i Visby Centrum. Dessa har vid ett flertal tillfällen påtalat parkeringsregleringens betydelse för omsättning och arbetstillfällen. Region Gotland har idag regler som säger två tim-03-fri parkering över allt, därefter en differentierad avgift. Folkpartiet delar Visby Centrums uppfattning och stödjer ett beslut om kontinuitet. Folkpartiet anser dessutom att innan Södertorg kunnat planeras på ett sådant sätt att entrén till Innerstaden blivit tydligare så krävs ytterligare stöd för butikerna längs Asdelsgatan och övriga Innerstaden. Detta kan lösas med en avgiftsfri parkering på Kajsans parkeringar inklusive Gutavallen sommartid.

Jag yrkar:
Att Tekniska nämnden får i uppdrag att behålla två timmar fri parkering året runt, för ytterligare tid enligt differentierad taxa.
Att Kajsans parkeringar blir avgiftsfria året runt.

Folkpartiet Liberalerna
Mats-Ola Rödén

Yrkande:
  • att Tekniska nämnden får i uppdrag att behålla två timmar fri parkering året runt, för ytterligare tid enligt differentierad taxa.
  • att Kajsans parkeringar blir avgiftsfria året runt.