Du är här

Frånta Tekniska nämnden uppdraget som trafiknämnd

Frånta Tekniska nämnden uppdraget som trafiknämnd

Inlämningsdatum: 2012-09-28 |

Parkeringsavgifter har engagerat och berört många. Viktigast av allt är att
den påverkar konkurrensen och utvecklingsmöjligheterna för handeln i
Visby. Den gotländska handeln hade 2009 1710 anställda och omsatte 4500
miljoner kronor. Handeln är den största branschen på Gotland, efter att vara
anställd av Region Gotland. Vare sig industri, jordbruk, bygg eller
besöksnäring har liknande siffror. Jordbruk/livsmedel omsatte 3000 miljoner
och byggbranschen hade 1544 anställda. Mer än en tredjedel (650) av de
anställda inom handeln finns inom Visby Centrum.
I radioannonser talas det tydligt om att det kostar att parkera i Visby och var
man parkerar utan avgift. Annonsens uppmaning är: Åk dit, där det är gratis
att parkera!
Paradoxalt nog är Region Gotland medlem i den organisation, Visby
Centrum, som hårdast drabbats av avgifterna. Region Gotland är medlem för
att kunna vara med och utveckla handel i stadskärnan. Regionstyrelsen är den
del av Region Gotland som skall stödja näringslivsutveckling.
Regionstyrelsen har vid flera tillfällen försökt påverka avgifterna med förslag
om en första fria timme och senast i-04-2012 med föl-01-de beslut:
”Regionstyrelsen betonar vikten av att tekniska nämnden noga väger in
handelns villkor i sammanhanget.” Efter det säger företrädare för-05-oriteten
i tekniska nämnden i klartext; ”vi har hört på men vi bryr oss inte, vi kanske
skulle ha sagt att vi inte bryr oss…”
Gotlands utveckling, där handel blir en allt större reseanledning, kan inte få
påverkas av en nämnd som helt uppenbart saknar förmåga att förstå
kopplingen mellan sin myndighetsutövning och näringslivets villkor.

Vi yrkar att Regionfullmäktige beslutar att uppdraget som trafiknämnd
fråntas tekniska nämnden och att Regionstyrelsen blir trafiknämnd så att en
helhetssyn kan uppnås.

Visby 2012-08-10

Mats-Ola Rödén Håkan Onsjö
FP M

Yrkande: