Du är här

Förnya Länsstyrelsens och Regionens sommarfest

Förnya Länsstyrelsens och Regionens sommarfest

Inlämningsdatum: 2012-06-25 |

Förnya Länsstyrelsens och Regionens Sommarfest Regionen och Länsstyrelssen anordnar varje år en sommarfest för utvalda gotlänningar och sommargottlänningar. Syftet med festen är att genom mingel och seminarier bidra till utveckling av Gotland.
Festen har kritiserats för att samma personer bjuds år efter år, och att det reella bidraget till Gotlands utveckling är tveksamt. För att bemöta denna kritik genomfördes inför detta års mingel en större gästrokad (ca 20%).
Effekten av att skapa möten mellan människor, och den utveckling som det ger är tveklös. Det som kan ifrågasättas är upplägget på sommarfesten, och vilka som bjuds in. Med nuvarande upplägg, och framförallt med nuvarande gäster, även efter årets förnyelse, är nyttan ytterst tveksam. I bästa fall kan en och annan ny kontakt knytas. I sämsta fall kan man hävda att festen är en kvarleva från ett förgånget klassamhälle där gotlandssociteten ges möjlighet att mingla med prominenta sommargotlänningar.
Sommarfesten behöver förnyas. Gästlistan behöver en radikal förnyelse där tyngdpunkten ligger på alla människor som skapar värde på Gotland; personer från idrottsrörelsen, hembygdsrörelsen, företagare, debattörer och vanliga gotlänningar.
En fest för och med människor som verkligen har idéer om hur Gotland kan utvecklas och intresset av att saker händer skulle kunna vara en tillgång för Gotlands utveckling.
Med anledning av detta yrkar jag
1. Att gästlistan för Sommarfesten förnyas radikalt med betydligt större inblandning av kända och okända gotlänningar som vill bidra till att utveckla Gotland. Gästlistan bör inför varje år förnyas i stor omfattning för att bibehålla sommarfestens vitalitet. 2. Att upplägget ses över med inriktning att skapa mer utbyte av idéer och utvecklingstankar. 3. Om Länsstyrelsen inte accepterar denna nydaning, att Region Gotland drar sig ur åtagandet som medarrangör.
Johan Malmros (FP)

Yrkande: