Du är här

Sälj aktierna i GEAB och bygg ett badhus för pengarna

Sälj aktierna i GEAB och bygg ett badhus för pengarna

Inlämningsdatum: 2010-08-31 |

Gotlands kommun äger 25% av aktierna i GEAB. En andel som de senaste åren inte givit speciellt mycket inflytande. Senast var det flyttningen av GEABs kontor från Slite till Visby samtidigt som Gotlands kommun försöker att lägga ut och bibehålla verksamhet i centrumorterna på landsbygden.
Aktierna i GEAB har enligt initierade uppskattningar ett värde på 200-250 miljoner kronor.
Gotlands kommun har ett ansträngt investeringsläge. För 2011 ligger 380 miljoner i investeringsbudgeten. Det är flera områden som behöver ny-ombyggnader. Nästa stora byggprojekt är sporthallen på Wisborgsområdet, samtidigt som övriga investeringar som Garda skola, äldreboenden, reningsverk och avlopp skall genomföras.
Solbergabadet beskrivs ha en livslängd på 2-5 år. Behovet av ett nytt badhus är akut. Ett nytt badhus i Visby uppskattas av andra initierade till cirka 150 miljoner kronor. Genom att sälja 20% av aktierna GEAB kan Gotlands kommun finansiera det efterlängtade badhuset i Visby och samtidigt behålla viss insyn i bolaget.
Vi föreslår därför:
att Gotlands kommun säljer 20% av aktierna i GEAB
att skyndsamt inleda projektering och byggande av ett nytt badhus
att intäkterna från försäljningen ska finansiera investeringen.
Visby 2010-08-31
FOLKPARTIET PÅ GOTLAND
Mats-Ola Rödén, Amy Öberg, Barbro Öncel, Bror Lindahl, Gunnar Tinge

Yrkande: