Du är här

Förstärkt organisation för flyktingmottagande & integration på Gotland

Förstärkt organisation för flyktingmottagande & integration på Gotland

Inlämningsdatum: 2008-06-18 |

Förstärkt organisation för flyktingmottagande & integration på Gotland
Gotlands kommun har skrivit ett avtal med integrationsverket att öka mottagning av flyktingar till 50 st per år. Hittills under året har mycket få flyktingar kommit till Gotland, och lägenheter avsatta för flyktingmottagande står tomma.
Ungefär 25% av placeringar av flyktingar görs av migrationsverket. 75% av flyktingarna väljer själva vart de ska bosätta sig. Migrationsverket har dock inte erbjudit invandrare med uppehållstillstånd boende på Gotland då deras uppfattning är att Gotland saknar boende Varken migrationsverket eller enskilda flyktingar är medvetna om att Gotland har möjlighet att ta emot flyktingar, att det finns bostäder och också en god arbetsmarknad.
Det räcker inte att teckna avtal med migrationsverket för att styra om delar av flyktingströmmen från de hårt segregerade områdena i Stockholm och Malmö. Gotland måste aktivt agera för att synliggöra för tjänstemän på migrationsverket och enskilda flyktingar att ön är ett alternativ. Integrationsverket bistår kommuner som vill marknadsföra sig gentemot invandrare med uppehållstillstånd genom att sprida kommunernas information till mottagningsenheterna.
Vidare är nuvarande organisation för flyktingmottagande troligtvis otillräcklig för att klara större avströmning av flyktingar. Det finns en undersökning bland invandrare på Gotland som läst SFI, gjord 2006 som visar att invandrare önskar mer information och stöd att få tillgång till platsjournalen, vägledning, rådgivning och bättre samordning mellan berörd aktörer.
Kunskapsläget om situationen för de invandrare som kommit till Gotland är låg. Deras situation behöver inte vara dålig men när kunskapen saknas ger det en osäker blid av om och i så fall vilka stödinsatser som eventuellt skulle behövas. Gotlands kommun har för närvarande endast en halvtidstjänst som jobbar med invandrarservice och flyktingmottagning. Arbetsförmedlingens roll är vag, och länsstyrelsen agerar bara som övervakare av kommunens insatser.
Med anledning av ovanstående hemställer Folkpartiet Liberalerna på Gotland
1. Att Gotlands kommun blir mer aktivt för att få flyktingar att bosätta sig på Gotland, bl.a. genom att utnyttja möjligheten att låta migrationsverket sprida kommunernas information till mottagningsenheterna
2. Att Gotlands kommun tar initiativet att inrätta en aktiv samverkansgrupp mellan Länsstyrelsen på Gotland, Arbetsförmedlingen och berörda enheter inom Gotlands kommun. Samverkansgruppens syfte ska vara att klargöra ansvarsfördelningen i integrationsfrågor samt att verka för ett bra integrationsarbete på Gotland med fokus på arbete och språkkunskaper.
Visby, dag som ovan
Amy Öberg, Bror Lindahl, Sven Bosarfve, Gunnar Tinge

Yrkande: