Du är här

Ökat flyktingmottagande till Gotland

Ökat flyktingmottagande till Gotland

Inlämningsdatum: 2007-11-26 |

2006 var ett rekordår för flyktingmottagande i Sverige. Under 2007 förväntas
flyktingströmmen till Sverige öka ytterligare p.g.a. ökade oroligheter i världen, samtidigt som den nya utlänningslagen medför att högre andel får stanna.
Migrationsverket som i samarbete med länsstyrelserna övertagit ansvaret för
flyktingmottagandet vände sig i bör-01-av 2007 till Sveriges kommuner med en väd-01-om att öka flyktingmottagandet för att klara de ökade flyktingströmmarna till Sverige, samtidigt som ersättningen till kommunerna höjdes.
Om alla kommuner-inklusive Gotland-drar sitt strå till stacken, blir det lättare att hitta bostäder, ge utbildning och att arbeta fram individuella introduktionsplaner till alla de som beräknas få uppehållstillstånd i Sverige under 2007. Alltför många riskerar i annat fall att bli sittande i tillfälliga boenden och huvuddelen av de som beviljas uppehållstillstånd kan komma att hamna i de segregerade och problemtyngda förorterna till Stockholm och Malmö.
År 2006 tog Gotlands kommun emot endast 26 flyktingar. Med hänsyn till den låga
sysselsättningsgraden för utlandsfödda och bostadsmarknaden på Gotland har
Migrationsverket föreslagit att Gotlands kommun skall ta emot och skapa introduktionsplatser till sammanlagt 155 flyktingar under 2007. Så har ännu inte blivit fallet.
Vi ser stora möjligheter för oss inom Gotlands kommun att bygga ut flyktingmottagandet. Hela integrationstanken får därmed en rejäl skjuts framåt för Gotland. Det passar också bra in i tiden då Gotland befinner sig i en expansiv period när det gäller bostadsbyggande och arbetstillfällen.
Folkpartiet Liberalerna på Gotland hemställer:
att Gotlands kommun bygger upp en fungerande organisation för mottagande av
flyktingar tillsammans med företag, länsstyrelsen och olika föreningar t.ex. Rädda
Barnen och Röda Korset och på så vis skapar optimala möjligheter för ett bra
mottagande för betydligt fler flyktingar.
att Gotlands kommun snarast ska utreda hur flyktingmottagningen kan utökas med
sikte mot 155 personer år 2008 och ett mottagande i samma nivå 2009 och 2010 i
syfte att teckna överenskommelse med Migrationsverket om ökat
flyktingmottagande till Gotland.
att Gotlands kommun särskilt ska prioritera utsatta flyktinggrupper, t.ex. ensamkommande barn.
Visby som ovan
Mats-Ola Rödén
Bror Lindahl
Amy Öberg
Gunnar Tinge

Yrkande: