Du är här

Vindkraft på Tofta Skjutfält

Vindkraft på Tofta Skjutfält

Inlämningsdatum: 2005-09-19 |

När man åker igenom det gotländska kulturlandskapet får man lätt intrycket att vindkraftverken placerats ut i landskapet utan något som helst system,
Varför kan man undra? Är det viktigt för elleveransen att vindkraftverken är jämnt fördelade över hela Gotland för att så jämnt som möjligt belasta nätet eller är det mera en slumpartad lokalisering enligt exploatörernas önskningar.
Jag anser att vindkraftverken bör, om de nu överhuvudtaget skall finnas i vårt vackra kulturlandskap, placeras där de gör minst skada på naturen.
Utbyggnaden av vindkraft på Gotland begränsas genom elnät och fastlandskabel ( tack och lov) till 160 MW.
Näsudden, ett kulturlandskap som har förvandlats till ett industriområde med alla sina vindkraftverk utplacerade lite hur som helst, står nu inför ett generationsskifte till färre och större verk. Här är förstörelsen redan gjord och då kan det vara skäligt att i fortsättningen detaljplanera och använda sig av området för vindkraft.
Ett annat område som skulle lämpa sig för vindkraft genom sitt läge är delar av Tofta Skjutfält. Här är ändå stora delar av naturen förstörd och det blir både dyrt och svårt att sanera för annan verksamhet. Närheten till kraftöverföringsstationen i Ygne skulle också innebära billigare tillvaratagande av elen. De här två områdena räcker mer än väl för utbyggnaden av vindkraften på Gotland.
Sedan kan man stillsamt undra till vilken nytta men det är en annan sak.
Med anledning av ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige ger i uppdrag att undersöka möjligheten att använda delar av Tofta Skjutfält för vindkraftsetablering .
Stånga den 19-09-2005
Bror Lindahl ( Fp)

Yrkande: