Du är här

RPR - öppet gruppmöte
Beskrivning

RPR är en särskild form av medlemsmöten, där vi diskuterar de kommande ärendena i Regionfullmäktige och de olika nämnderna.

Tid
2016-11-13 16:00 - 19:00
Plats
Regionen, Visborg, Samlingssal plan 2 eller plan 4
Anmäl en eller flera enstaka personer