Du är här

Våra politiker
Lena Grund

Lena Grund

Regionfullmäktige, ordinarie
Hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare
Valnämnden, ersättare

Johan Thomasson

Johan Thomasson

Gruppledare Liberalerna
Regionfullmäktige, ledamot
Regionstyrelsen

0708 90 22 30
Birgitta Wallner

Birgitta Wallner

Socialnämnden, ersättare
Styrelsemedlem, Länsförbundet

Claes Nysell

Ombudsman
Ersättare Tekniska nämnden
Ersättare Regionfullmäktige

0708-891756

Bror Lindahl

Ersättare Regionfullmäktige

Ulf Klasson

Ersättare regionstyrelsen
Ledamot Regionfullmäktige
Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

Jan Wallner

Ersättare Barn- och utbildningsnämnden

Frans Brozén

Ledamot Regionfullmäktige

Andreas Wiklund

Ersättare Byggnadsnämnden