Lena Grund
 • Lena Grund

  • Regionfullmäktige, ordinarie

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare

  • Valnämnden, ersättare

  • 2:e vice ordförande

  Träffas oftast i Hemse

Du är här

Lena Grund

Om mig, Lena Grund

Bor i Hemse och har lokalt engagemang i Knutpunkt Hemse som driver på Sudrets utveckling. Vi ska ha en god balans mellan stad och landsbygd, hela ön ska leva och locka.

Har stor erfarenhet från nationellt och internationellt arbete inom näringslivet. Min liberala kompass är inställd på utmaningen att skapa en samhällsorganisation som gynnar medborgarna och att verka för att människor får möjligheter att förverkliga sina drömmar.