Birgitta Wallner
  • Birgitta Wallner

    • Socialnämnden, ersättare

    • Styrelsemedlem, Länsförbundet

    Träffas oftast i Visby

Du är här

Birgitta Wallner

Om mig, Birgitta Wallner

Jag är född och uppvuxen på Gotland. Pensionerad socionom, har arbetat med sociala frågor hela mitt vuxna liv - i socialtjänsten, inom hälso- och sjukvården och inom skolan. Jag är gift och har många barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Bor i Visby.

Jag tycker att det är mycket viktigt att hävda rätten till alla människors lika värde och en human flykting- och integrationspolitik. Jag anser också att äldreomsorgen måste förbättras på flera områden och att fler trygghetsbostäder måste tillskapas - inte minst på Gotland.

Ett annat område som har stora brister är hur skolan tar hand om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anhörigstödet till barnens närstående behöver också förstärkas. Så även anhörigstödet till barn eller vuxna med en psykiatrisk problematik.