Du är här

Medlemsinformation om AURORA och säkerhetsläget i Östersjön
Beskrivning

Ordförande i riksdagens försvarsutskott, Allan Widman (L), informerar om den aktuella säkerhetssituationen. Mötet öppet för medlemmar, och ja, man kan bli medlem på plats. Samling vid huvudentrén.
Välkommen!

Tid
2017-09-20 18:00 - 20:00
Plats
Regionen, Visborg, Samlingssal plan 2 eller plan 4
Anmäl en eller flera enstaka personer