Du är här

Arkiv
 • Skapa förutsättningar för goda gotländska kollegier
  Inlämningsdatum 2022-06-20 | Läs motionen

 • Skapa förutsättningar för delaktighet i kulturpolitiken på Gotland
  Inlämningsdatum 2022-06-20 | Läs motionen

 • Skapa förutsättningar för enklare regelverk på Gotland
  Inlämningsdatum 2022-06-20 | Läs motionen

 • Skapa förutsättningar för friare gotländska kommunala skolor
  Inlämningsdatum 2022-06-20 | Läs motionen

 • Skapa förutsättningar för mer grundvatten på Gotland
  Inlämningsdatum 2022-06-20 | Läs motionen

 • Liberalerna sätter alltid skolan först
  Inlämningsdatum 2021-03-29 | Läs motionen | Handläggning

 • Anläggande av minnesmärke för veteraner som gjort fredstjänst utomlands för statens räkning
  Inlämningsdatum 2019-02-25 | Läs motionen | Handläggning

 • Förnyelsebara bränslen i regionens fordon och transporter. Uppdaterad drivmedelsstrategi för Region Gotland
  Inlämningsdatum 2019-02-25 | Läs motionen | Handläggning

 • Förbättra regionens förmåga att hantera kris och ofred
  Inlämningsdatum 2018-06-18 | Läs motionen | Handläggning

 • Motion om skapande av nytt utskott. Tillväxt- & Utvecklingsutskott (TU)
  Inlämningsdatum 2018-06-18 | Läs motionen | Handläggning

 • Satsa på primärvården i Hemse - utveckla till en lättakut och äldrevårdscentral
  Inlämningsdatum 2018-06-18 | Läs motionen | Handläggning

 • Skapa ett patienthotell, alternativt ordna ett antal patient/anhöriglägenheter
  Inlämningsdatum 2018-06-18 | Läs motionen | Handläggning

 • Stärk den gotländska landsbygden och Visby genom klok kontorslokalstrategi!
  Inlämningsdatum 2018-06-18 | Läs motionen | Handläggning

 • Gör en strategi för anläggningar inom idrotten först
  Inlämningsdatum 2017-12-17 | Läs motionen

 • Namnändring av avdelning inom Tekniska nämndens verksamhetsområde
  Inlämningsdatum 2017-11-20 | Läs motionen | Handläggning

 • Laddplatser för elektriska bilar
  Inlämningsdatum 2016-11-21 | Läs motionen | Handläggning

 • Vad vill du ha hjälp med idag? Om ökat brukarinflytande i hemtjänsten
  Inlämningsdatum 2016-10-24 | Läs motionen

 • Fler externa utförare
  Inlämningsdatum 2016-06-20 | Läs motionen | Handläggning

 • Förbättra styrning och ledning av den gotländska sjukvården
  Inlämningsdatum 2016-06-20 | Läs motionen | Handläggning

 • Lös dagens problem i sjukvården på ön och satsa därmed på framtidens sjukvård
  Inlämningsdatum 2016-06-20 | Läs motionen | Handläggning

 • Motion (tillägg) om ny simhall
  Inlämningsdatum 2016-04-04 | Läs motionen | Handläggning

 • Kartläggning av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  Inlämningsdatum 2015-11-23 | Läs motionen | Handläggning

 • Återkalla överklagandet avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält
  Inlämningsdatum 2015-10-12 | Läs motionen | Handläggning

 • Förbättrat bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområde Hälsa och Sjukvård
  Inlämningsdatum 2015-10-12 | Läs motionen | Handläggning

 • Fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
  Inlämningsdatum 2015-06-15 | Läs motionen | Handläggning

 • Bygg sprängkistor/-tunnlar!
  Inlämningsdatum 2015-04-27 | Läs motionen | Handläggning

 • Webbsändning av Regionfullmäktiges sammanträden
  Inlämningsdatum 2015-04-27 | Läs motionen | Handläggning

 • Inför särskilt yttrande för ej tjänstgörande ersättare i nämnder och styrelser
  Inlämningsdatum 2015-03-30 | Läs motionen | Handläggning

 • En levande stadskärna.
  Inlämningsdatum 2015-03-02 | Läs motionen | Handläggning

 • Samma P-regler året runt
  Inlämningsdatum 2015-03-02 | Läs motionen | Handläggning

 • Lättakut/hälsocentral i Hemse
  Inlämningsdatum 2014-12-15 | Läs motionen | Handläggning

 • Motion om skapande av nytt utskott. Tillväxt- & Utvecklingsutskott ( TU )
  Inlämningsdatum 2014-12-15 | Läs motionen | Handläggning

 • Inrätta en Miljö-och byggnämnd.
  Inlämningsdatum 2014-11-28 | Läs motionen | Handläggning

 • Ökat stöd till idrottsrörelsen
  Inlämningsdatum 2014-11-28 | Läs motionen | Handläggning

 • 90 km/tim på länsvägarna
  Inlämningsdatum 2014-11-28 | Läs motionen | Handläggning

 • Omförhandla visstidspension och avgångsvederlag för politiker
  Inlämningsdatum 2012-11-27 | Läs motionen

 • Frånta Tekniska nämnden uppdraget som trafiknämnd
  Inlämningsdatum 2012-09-28 | Läs motionen

 • Förnya Länsstyrelsens och Regionens sommarfest
  Inlämningsdatum 2012-06-25 | Läs motionen

 • Översyn av visstidspension och avgångsvederlag för politiker
  Inlämningsdatum 2011-12-12 | Läs motionen

 • Ang. inrättande av Äldreombudsman
  Inlämningsdatum 2011-11-29 | Läs motionen

 • Riktlinjer för byggande av trygghetsbostäder
  Inlämningsdatum 2011-04-26 | Läs motionen

 • Ökat demokratiskt inflytande med modern informationsteknik
  Inlämningsdatum 2011-02-15 | Läs motionen

 • Jämställdhet i förskola och skola
  Inlämningsdatum 2010-11-23 | Läs motionen

 • Värdighetsgaranti inom Gotlands kommuns äldreomsorg
  Inlämningsdatum 2010-10-16 | Läs motionen

 • Sälj aktierna i GEAB och bygg ett badhus för pengarna
  Inlämningsdatum 2010-08-31 | Läs motionen

 • Ang. Parboende där äldre par ska få leva och bo tillsammans
  Inlämningsdatum 2009-12-08 | Läs motionen

 • Godartad prostataförstoring
  Inlämningsdatum 2009-10-07 | Läs motionen

 • Äldres rätt att själva få välja boende, vård och välfärd
  Inlämningsdatum 2009-02-23 | Läs motionen

 • Inhägnad säkerhet vid vindkraftverk
  Inlämningsdatum 2008-11-24 | Läs motionen

 • Miljötåg med gasdrift i Visby
  Inlämningsdatum 2008-09-14 | Läs motionen

 • Förstärkt organisation för flyktingmottagande & integration på Gotland
  Inlämningsdatum 2008-06-18 | Läs motionen

 • Utmaningsrätt släpper fram kreativiteten
  Inlämningsdatum 2008-02-18 | Läs motionen

 • Ökat flyktingmottagande till Gotland
  Inlämningsdatum 2007-11-26 | Läs motionen

 • Motion om stipendium
  Inlämningsdatum 2005-11-28 | Läs motionen

 • Vindkraft på Tofta Skjutfält
  Inlämningsdatum 2005-09-19 | Läs motionen