Du är här: Gotland
Region Gotland

Vår vision

Vi vill göra Gotland till en av Sveriges bästa platser att bo och driva företag på!

Liberalerna Gotland vill ha en konkurrenskraftig handel året runt på hela Gotland. Världsarvsstaden ska med sin bevarade stadsbild och sin värdefulla bebyggelse leva som en nutida, betydande och fungerande stadskärna.

Vi vill medverka till en bättre entreprenörsanda och konkurrens på lika villkor, så att fler entreprenörer ser utvecklingsmöjligheter. Ett gott näringsliv ger god ekonomisk tillväxt.

I Vision 2025 talas om serviceorter i olika klasser med olika serviceutbud. Vi vill att alla serviceorter skall behandlas på likartat sätt och ha en basservice bestående av skola, bibliotek, äldreboende och vårdcentral eller minst distriktssköterskemottagning / trygghetspunkter.